Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs (turpmāk tekstā – Centrs) ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā LLU) struktūrvienība mūžizglītības pieejamības, piedāvājuma un pārvaldības nodrošināšanai.

Tradicionāli, Mūžizglītības centrs piedāvā trīs veidu kursus:

  • Tālākizglītības kursus - cilvēkiem, kuri vēlas apgūt jaunu profesiju, vai mainīt esošo, uzlabot vai papildināt savu profesionālo kvalifikāciju, tādējādi paverot sev jaunas iespējas darba tirgū. 
  • Profesionālās pilnveides kursus - aicinām cilvēkus ar priekšzināšanām kādā jomā, kas vēlas papildināt savas profesionālās prasmes un uzlabot savu kvalifikāciju. 
  • Sagatavošanas kursus - Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām. 

Sākot ar šī gada augustu, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) uzsāks vērienīga mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām. Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Apmācībās var piedalīties- juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Papildus piedāvātajiem kursiem, jebkurš interesents, kam ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt sev interesējošos vai nepieciešamos studiju kursus, tam ir iespēja apmeklēt LLU studiju kursus klausītāja statusā gan pamatstudijās, gan maģistra studijās, kārtot pārbaudījumus, iegūt novērtējumu un pēc kursu veiksmīgas apguves saņemt LLU sertifikātu.

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)