Šobrīd iespējams pieteikties vairākām profesionālās pilnveides programmām, kā arī sagatavošanas kursiem:

Nosaukums Stundas Norises laiki/sākums
Pedagoģija 72 16.09.2017
Bioloģiskā lauksaimniecība 160 16.09.2017
 Dārzu un ainavu arhitektūra  160  30.09.2017
Zirgkopības pamati 160 07.10.2017

 

Sākot ar šī gada augustu, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) uzsāks vērienīga mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām. Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Tuvākie kursi:

 • Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana 2017. gada 17. un 24. maijā
 • HACCP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas pārtikas apritei 2017. gada 7, 8, 9. jūnijs
 • Siera gatavošana 2017. gada 14.,15.,16. jūnijs

 
Apmācībās var piedalīties- juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Mācību tēmas:

 • Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (lietpratējiem) 24st.
 • Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi 32st.
 • Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana 16st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās 24st.
 • Sabiedrības un dzīvnieku veselība 24 st.
 • Emisiju samazināšanas pasākumi lopkopības saimniecībās 24 st.
 • Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana 32 st.
 • Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana 16st.
 • Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana 160st
 • Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) 24st
 • Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana 56st
 • Pasākumi augsnes un ūdens resursu aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma 16st.
 • Fermentācijas atlieku (digestāta) un notekūdeņu dūņu izmantošana lauksaimniecībā 16st.
 • Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību st.16
 • Izmaksu efektīvie SEG emisiju ierobežojošie pasākumi lopkopības saimniecībās energoefektivitātes optimizēšanai 16st.
 • Klimata pārmaiņu ietekme uz lauksaimniecisko ražošanu 16st
 • Vides prasībām atbilstoši inženiertehniskie risinājumu lauku saimniecībās 24st
 • Inovācijas zaļās ražošanas jomā 32st
 • Papuvju un slāpekli piesaistošu kultūraugu izmantošana augšņu auglības uzlabošanā 24st
 • Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana 32 st.
 • Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana 24 st.
 • Piemērotu kultūraugu sugu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem 24st.
 • Kvalitatīvas augkopības produkcijas ražošana un pašizmaksa 24 st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulka plānošana un apsaimniekošanas nosacījumi 24st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana 24st.
 • Kvalitatīvas lopkopības produkcijas ražošana 24st.
 • Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana 32st.
 • Profilaktiskie pasākumi ganāmpulka veselības nodrošināšanai 16st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) 16st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija 32 st.
 • Netradicionālo augu vai dzīvnieku audzēšana 32st.
 • Precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas, to lietošana un izmantošanas ekonomiskā analīze 16 st.
 • Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā 24st.
 • Lauksaimniecības būvju rekonstrukcijas un būvniecības aktuālie jautājumi 32st

Pieteikties var, atsūtot iesniegumu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 63005715 vai 26340144

 

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)