Sākot ar 2017. gada augustu, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) uzsāks vērienīga mācību projekta īstenošanu LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2018. gada beigām. Projekta laikā tiks piedāvātas mācības 4 mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana, mežsaimniecība un kooperācija.

Tuvākie kurs

 • Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana. Specializācija: Miltu konditorejas izstrādājumi. Norises laiks: 12. 13. 20. februāris, 2018. gadā - Kurss sniedz zināšanas par miltu konditorejā biežāk izmantotajām mīklām – smilšu, rauga, kārtainās to dažādību un gatavošanas paņēmieniem. Praktiski meklēsim risinājumus jaunu izstrādājumu izveidei un akcentēsim nozīmīgākos kvalitātes rādītājus. Analizēsim defektu veidošanos un to novēršanas iespējas.
 • Jauna konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde (neminētie) - Specializācija : Raudzēti dzērieni – alus, kvass, alus dzērieni, alus destilāti. Norises laiks: 26. 27. februāris, 27. 28. marts 2018.

 • Progresīvas (jaunas) prakses un zinātnes atziņu pielietojamība energoresursu un apkārtējai videi draudzīgu tehnoloģiju apguvē pārtikas ražošanas uzņēmumos (neminētie). Norises laiks: 1.2. 8. 9. marts 2018. gadā  - Kursu laikā papildināsiet zināšanas un izpratni par apkārtējai videi draudzīgu iepakošanas tehnoloģiju izmantošanu pārtikas ražošanas uzņēmumos, izmantojot videi draudzīgus iepakojamos materiālus. Praktiskajās nodarbībās būs iespējams novērtēt un piemeklēt Jūsu ražotajam produktam atbilstošāko iepakojamo materiālu. Dizaina izveide ir noteicošs faktors, lai Jūsu produkts būtu pamanāms veikala plauktos, tādēļ kursu laikā padziļināsiet zināšanas par progresīvas prakses un zinātnisko atziņu pielietošanu videi draudzīga dizaina elementu izmantošanā pārtikas produktu iepakošanā..

 • Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde. Specializācija Augļu, ogu vīnu tehnoloģija. Norises laiks: 3. 4. aprīlis un 8. 9. maijs, 2018. gadā. Kursu laikā tiks sniegtas zināšanas par augļu-ogu, kā vīna izejvielu raksturojums, kvalitātes rādītāji un to nozīme vīna ražošanā. Apskatīts vīna ražošanas tehnoloģiskais process. Diskutēts par Vīna rauga izvēli, nozīmi un piemērotības noteikšanu. Izvērtēta vīna, sidru sensoro īpašību un defektu un kaites novērtējums. Praktiskajās nodarbībās tiks iegūta pamatiemaņas augļu – ogu gatavošanas tehnoloģiskajā procesā, piemērotākā vīna rauga izvēle, veikta tehnoloģiskā procesa kvalitātes kontrole. Būs iespēja veikt jūsu darinātā vīna kvalitātes un defektu novērtējumu.

 • Higiēnas prasības (vispārējās un speciālās) pārtikai un kvalitatīvas pārtikas produktu ieguves nosacījumi. Specializācija: HORECA uzņēmumos. Norises laiks: 14. 15. 16. marts, 2018. gadā.
 • Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana. Specializācija: Kazu piena pārstrādes produkti. Norises laiks: aprīlis, maijs, 2018.
Mācību dalībnieks var būt juridiska (LAD klients) vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.
Dalība mācībās tiek daļēji finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam līdzekļiem.
Pieteikšanās kursiem notiek LLU Mūžizglītības centrā, zvanot pa tālr. 63005715, 26340144 vai rakstot e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Informācija par citiem kursiem www.mc.llu.lv


Mācību tēmas:

 • Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (lietpratējiem) 24st.
 • Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi 32st.
 • Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana 16st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās 24st.
 • Sabiedrības un dzīvnieku veselība 24 st.
 • Emisiju samazināšanas pasākumi lopkopības saimniecībās 24 st.
 • Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana 32 st.
 • Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana 16st.
 • Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana 160st
 • Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) 24st
 • Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana 56st
 • Pasākumi augsnes un ūdens resursu aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma 16st.
 • Fermentācijas atlieku (digestāta) un notekūdeņu dūņu izmantošana lauksaimniecībā 16st.
 • Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību st.16
 • Izmaksu efektīvie SEG emisiju ierobežojošie pasākumi lopkopības saimniecībās energoefektivitātes optimizēšanai 16st.
 • Klimata pārmaiņu ietekme uz lauksaimniecisko ražošanu 16st
 • Vides prasībām atbilstoši inženiertehniskie risinājumu lauku saimniecībās 24st
 • Inovācijas zaļās ražošanas jomā 32st
 • Papuvju un slāpekli piesaistošu kultūraugu izmantošana augšņu auglības uzlabošanā 24st
 • Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana 32 st.
 • Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana 24 st.
 • Piemērotu kultūraugu sugu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem 24st.
 • Kvalitatīvas augkopības produkcijas ražošana un pašizmaksa 24 st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulka plānošana un apsaimniekošanas nosacījumi 24st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana 24st.
 • Kvalitatīvas lopkopības produkcijas ražošana 24st.
 • Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana 32st.
 • Profilaktiskie pasākumi ganāmpulka veselības nodrošināšanai 16st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) 16st.
 • Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija 32 st.
 • Netradicionālo augu vai dzīvnieku audzēšana 32st.
 • Precīzās lauksaimniecības tehnoloģijas, to lietošana un izmantošanas ekonomiskā analīze 16 st.
 • Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā 24st.
 • Lauksaimniecības būvju rekonstrukcijas un būvniecības aktuālie jautājumi 32st

Pieteikties var, atsūtot iesniegumu uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 63005715 vai 26340144

 

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)