Pieredzes atzīšana

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšana Latvijas Lauksamniecības universitātē notiek atbilstoši Augstskolu likuma 59.2 un 59.3. pantam, Ministra kabineta noteikumiem Nr. 505 un „Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas nolikumam”.

Iesniegums

Maksa par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu saskaņā ar kanclera apstiprināto kalkulāciju – 92,50 EUR.

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)