Mācību kurss: Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana (putnkopība)

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD030816/V35)
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mācību kursa joma: Prasības augu izcelsmes vai dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādei
 (Līguma par ES darbību 1 pielikumā minētie pārtikas produkti, izņemot zivsaimniecības produkti)

Mācību kurss: Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana (putnkopība)

PROGRAMMA
24., 25. un 31. marts 2017.

 

Pieteikties kursam
1000 rakstzīmes atlikušas

Grupa Nr. LLU25MC...

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     24. marts
 Lielā iela 2 Jelgava    10.00-11.30 Putnu ēdināšanas raksturs, atbilstoši gremošanas trakta uzbūvei un vielu maiņas īpatnībām.  2  0 Aiga Trūpa
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Mājputnu ēdināšanas normēšanas pamatprincipi, barības līdzekļu izvēle un ēdināšanas tehnika.  2 0 Aiga Trūpa
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   13.45-15.15 Lopbarības kvalitātes novērtēšana un analīze  0 2 Dace Bārzdiņa
 15.15-15.30  Pārtraukums      
15.30-17.00 Dažādu sugu mājputnu barības vajadzību analīze 0 2 Dace Bārzdiņa

 

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     25. marts
 Lielā iela 2 Jelgava    10.00-11.30   Barības vielas, to nozīme mājputnu ēdināšanā 2  0 Aiga Trūpa
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Barības līdzekļi, to nozīme mājputnu ēdināšanā.  2  0 Aiga Trūpa
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   13.45-15.15 Sastādīto un praktiski izēdināto barības devu atšķirību izvērtējums.  0  2 Dace Bārzdiņa
 15.15-15.30  Pārtraukums      
15.30-17.00 Lopbarības ražošanas plāna sastādīšana. 0 2 Dace Bārzdiņa

 

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     31. marts
 Lielā iela 2 Jelgava    10.00-11.30 Cāļu, jaunputnu barības devu sastādīšana. 0  2 Dace Bārzdiņa
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Pieaugušu mājputnu barības devu sastādīšana.  0  2 Dace Bārzdiņa
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   13.45-15.15 Dējējvistu, cāļu, jaunputnu un tītaru ēdināšana īpatnības.  2 0 Aiga Trūpa
 15.15-15.30  Pārtraukums      
15.30-17.00 Pīļu un zosu ēdināšanas īpatnības. 2 0 Aiga Trūpa

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)