Mācību kurss: Kvalitatīvas lopkopības produkcijas ražošana (putnkopība)

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD030816/V35)
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mācību kursa joma: Prasības augu izcelsmes vai dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādei
 (Līguma par ES darbību 1 pielikumā minētie pārtikas produkti, izņemot zivsaimniecības produkti)

Mācību kurss: Kvalitatīvas lopkopības produkcijas ražošana (putnkopība)

PROGRAMMA
12., 13. un 26. maijs 2017.

 

Pieteikties kursam
1000 rakstzīmes atlikušas

Grupa Nr. LLU26MC...

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     12. maijs
 Lielā iela 2 Jelgava    10.00-11.30 Prasības kvalitatīvas mājputnu produkcijas ražošanai.  2  0 Aiga Trūpa
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Mājputnu produkcijas kvalitātes rādītāji un tos ietekmējošie faktori.  2 0 Aiga Trūpa
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   13.45-15.15 Lopkopības produkcijas ražošanas organizācija saimniecībā  0 2 Dace Bārzdiņa
 15.15-15.30 Pārtraukums      
15.30-17.00 Stress kā mājputnu produkcijas kvalitātes izmaiņu izsaucējs. Stresu izraisošie faktori 0 2 Dace Bārzdiņa

 

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     13. maijs
 Lielā iela 2 Jelgava    10.00-11.30 Mājputnu ēdināšana un ietekme uz produkcijas kvalitāti. 2  0 Aiga Trūpa
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Mājputnu audzēšana un turēšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei.  2  0 Aiga Trūpa
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   13.45-15.15 Mājputnu olas sastāvs un veidošanās. Dējība.  0  2 Dace Bārzdiņa
 15.15-15.30  Pārtraukums      
15.30-17.00 Inkubācijas tehnoloģiskās īpatnības. Izšķīlušos putnu mazuļu novērtēšana 0 2 Dace Bārzdiņa

 

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     26. maijs
 Lielā iela 2 Jelgava    10.00-11.30 Putnu gaļas ražošanas galvenie principi. Augstproduktīvo hibrīdo putnu izmantošana. 0  2 Dace Bārzdiņa
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Dažādu putnu sugu gaļas īpašības. Cāļu (broileru), tītaru, pīļu, zosu, pērļvistu un paipalu gaļas īpatnības.  0  2 Dace Bārzdiņa
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   13.45-15.15 Mājputnu šķirņu izvēle atbilstoši produkcijas kvalitātes prasībām  2 0 Dace Bārzdiņa
 15.15-15.30  Pārtraukums      
15.30-17.00 Mājputnu turēšana atbilstoši labturības prasībām. 2 0 Aiga Trūpa

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)