MEŽA HIDROLOĢISKĀ REŽĪMA IETEKMĒŠANA

Ja esi meža īpašnieks un vēlies uzzināt, kā var paaugstināt mežaudžu ražību savā īpašumā ar meliorācijas sistēmu palīdzību, tad piesakies kursos! Uzzināsi, cik svarīgu lomu pilda meža meliorācija, būsi informēts par pārliekā mitruma rašanās cēloņiem, dažādām nosusināšanas metodēm, paņēmieniem, meliorācijas kadastra nozīmi un Eiropas Savienības atbalstu mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. Kursu noslēgumā spēsi novērtēt izbūvēto meliorācijas sistēmu defektus un būvju tehnisko stāvokli, kā arī remontu nepieciešamību.

 

2017. gada 19., 20. oktobris  (kopā 16 stundas)
Norises vieta – Jelgava, Lielā iela 2  Laiks  10.00- 17.00

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem, dalība mācībās ir bez maksas, jo tiek finansēta no LAP investīciju pasākumu 2014. –2020. gadam līdzekļiem.

 

Pieteikties kursam
1000 rakstzīmes atlikušas

Vietu skaits ierobežots! 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)