Lauksaimniecības dzīvnieku (aitu) pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD030816/V35)
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mācību kursa joma: Prasības augu izcelsmes vai dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādei
 (Līguma par ES darbību 1 pielikumā minētie pārtikas produkti, izņemot zivsaimniecības produkti)

Mācību kurss: Lauksaimniecības dzīvnieku (aitu) pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija


PROGRAMMA
24., 25. novembris 1., 2. decembris 2017.

Pieteikties kursam
1000 rakstzīmes atlikušas

Grupa Nr. LLU30MC47

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     24. novembris
 Lielā iela 2 - 207, Jelgava    9.00-10.30 Dzīvnieku ganāmpulku novietņu reģistrēšanas un pārraudzības nosacījumi  2  0 R. Dombrovska
 10.30-10.45  Pārtraukums      
 10.45-12.15 Dzīvnieku novietņu reģistrēšanas dokumentācija un apzīmēšana  0 2 R. Dombrovska
   12.15-12.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   12.45-14.15 Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati, šķirnes  2 0 D. Bārzdiņa
 14.15-14.30 Pārtraukums      
14.30-16.00 Ciltsdokumentu kārtošana (ciltskartīte) 0 2 D. Bārzdiņa

 

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     25. novembris
 Lielā iela 2 Jelgava    10.00-11.30 Jēru un audzējamo dzīvnieku vērtēšanas pamatprincipi 2  0 D. Kairiša
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Aitu māšu un vaislas teķu vērtēšanas pamatprincipi  2  0 D. Kairiša
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   13.45-15.15 Dažāda vecuma un dzimuma aitu novērtēšana, izmantojot pārraudzības rezultātus  0  2 D. Bārzdiņa
 15.15-15.30  Pārtraukums      
15.30-17.00 Ciltsdokumentos apkopotās informācijas analīze 0 2 D. Bārzdiņa

 

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     1. decembris
 Lielā iela 2 Jelgava    10.00-11.30 Aitu veselības uzraudzība (profilakse) 2  0 D. Vētra
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Aitu slimības, pirmās palīdzības sniegšana 2  0 D. Vētra
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
 Lielā iela 2 Jelgava   13.45-15.15 Dažāda vecuma un dzimuma aitu turēšanas nosacījumi  2 0 D. Kairiša
 15.15-15.30  Pārtraukums      
15.30-17.00 Ganāmpulka apgrozības plāns 0 2 D. Bārzdiņa

 

 

Norises vieta Laiks Tematika Teorija, h Praktiskie darbi, h Lektors
     2. decembris
 SIA LLU MPS „Vecauce”,
Vecauces pag.,
Auces nov.
 10.00-11.30 Dažāda dzimuma un vecuma aitu ēdināšanas pamati 2 0 D. Kairiša
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15 Barības devu sastādīšana dažāda dzimuma un vecuma aitām 0  2 D. Bārzdiņa
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
SIA LLU MPS „Vecauce”,
Vecauces pag.,
Auces nov.
 13.45-15.15 Dažāda vecuma un dzimuma aitu vērtēšana saimniecībā  0 2 D. Bārzdiņa
 15.15-15.30  Pārtraukums      
15.30-17.00 Aitu gaļas ieguves plāna sastādīšana, iegūto rezultātu analīze 0 2 D. Kairiša

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)