LLU norisināsies Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

8. martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiks Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences posms - Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference, kas sāksies plkst. 9.30 Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava) ar konferences atklāšanu. Dalībnieku reģistrācija sāksies no plkst. 9.00.


Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Tādēļ skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā un recenziju sagatavošanā jau februārī tika iesaistīti 38 LLU mācībspēki un zinātnieki, kas ir speciālisti visās konferencē pārstāvētajās zinātņu sekcijās un kas sniedza vērtējumu par darbiem.


Zemgales reģiona konferencei izvirzīti darbi sešās dažādās zinātņu nozarēs, kuri LLU mācībspēku vērtējumā ir saņēmuši vismaz 40 punktus, tādējādi 8. martā skolēniem būs iespēja ziņot par 178 zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Konferences laikā tiks vērtēta arī skolēnu uzstāšanās, un tā būs iespēja iegūt papildus punktus kopējā vērtējumā. Laureāti, kuri, konferencei noslēdzoties, saņems vismaz 80 punktus, tiks tālāk izvirzīti valsts konferencei un saņems tiesības iegūt valsts finansētu studiju vietu LLU studiju programmās ārpus konkursa.


Visvairāk darbu ir sociālajās zinātnēs, kur reģiona konferencē tiks aizstāvēti 65 pētnieciskie darbi. Otra plašāk pārstāvētā ir Dabaszinātņu nozare, kurā aizstāvēs 45 darbus, bet Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē - 42 darbi. Mazāk pārstāvētas – Medicīnas un veselības nozare ar 12 darbiem, Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozares ar 6 darbiem un Inženierzinātņu nozare ar 7 darbiem.


Kopumā konferencē piedalīsies skolēni no 29 reģiona skolas. Vairāk darbu reģiona konkursam izvirzījušas Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzija, Dobeles Valsts ģimnāzija, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Pļaviņu novada ģimnāzija, Tukuma 2. vidusskola, Engures vidusskola un Bauskas Valsts ģimnāzija. Labāko vidū ir arī skolēni no Aizkraukles novada vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Augstkalnes vidusskolas, Bauskas 2. vidusskolas, Elejas vidusskolas, Iecavas vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jēkabpils 3. vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Kandavas internātvidusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas, Salas vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, Viesītes vidusskolas un Zemgales vidusskolas.


Konferences noslēgums norisināsies LLU Aulā plkst. 15.30 ar laureātu paziņošanu un sveikšanu.


Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē LLU Mūžizglītības centrs, pamatojoties uz 2016. gadā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) un LLU noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanu.

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)