Skolēni mācīsies būt par uzņēmējiem

Projekti Sestdiena, 29 Septembris 2012 20:21

Pieaicinot zinošus nozares ekspertus no LLU un dažādiem uzņēmumiem, 25. septembrī Jelgavas 4. vidusskolā sāksies LLU Mūžizglītības centra organizētais lekciju cikls "No skolnieka par uzņēmēju".

Četru lekciju ciklā no 25. septembra līdz 7. novembrim Jelgavas 4. vidusskolas vidusskolēni uzzinās par uzņēmējdarbības pamatiem, komandas veidošanas lomu, biznesa plānošanu un finanšu piesaistes iespējām, kā arī mārketinga nozīmi uzņēmējdarbībā.
Jauniešu interese par piedāvāto iespēju bija liela, ko pierāda arī dalībnieku skaits - vairāk kā 30 interesenti no dažām vidusskolas klasēm. Lekcijās pieaicinātie speciālisti un uzņēmēji dalīsies pieredzē, cenšoties raisīt interesi par uzņēmējdarbību un veicinot kreatīvo domāšanu jaunu biznesa ideju radīšanai.

Lekciju ciklu vadīs LLU un Rīgas Tehniskās universitātes profesors, SIA "Lafinents" valdes priekšsēdētājs Arturs Lešinskis, ZS "Meistari" pārvaldniece Tamāra Bisniece, SIA "Signum" valdes priekšsēdētājs Vitālijs Upenieks un LLU Ekonomikas fakultātes dekāne, Dr.oec. Irina Pilvere.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Ventspils augstskolu projekta "Best Agers - Using the knowledge and experience of professionals in their primes to foster business and skills development in the Baltic Sea Region" ietvaros, ko līdzfinansē INTERREG IV B Baltijas jūras reģiona programma 2007-2013 (Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

Par projektu "Best Agers"

Apmācības notiek Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam
projekta "Best Agers" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Palielinoties dzīves ilgumam, sabiedrības novecošanās ir praktiski nenovēršama un vēsturiski
bezprecedenta demogrāfiska tendence gan Eiropā, gan arī Latvijā. Arvien lielāku nozīmi ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē Eiropas valstīs turpmāk ieņems cilvēki vecumā virs 55 gadiem.

Projekts "Best Agers" pirmo reizi Latvijā nopietni pievēršas jautājumam, kā maksimāli
izmantot vecāku cilvēku spējas un talantus. Projektā iesaistītas 19 partnerorganizācijas no astoņām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Projekta "Best Agers" aktivitātēm un rezultātiem iespējams sekot līdzi
projekta mājas lapā http://www.best-agers-project.eu/

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)