Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

Projekti Sestdiena, 29 Septembris 2012 21:29

LLU Mūžizglītības centrs piedāvā apgūt profesionālās pilnveides programmas. Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām ir ESF finansēts un NVA īstenots projekts 2010.-2013. gadam, kas dod iespējas nodarbinātām un pašnodarbinātām personām mācīties dažādos kursos savu profesionālo prasmju pilnveidei.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs ESF projekta „Mūžizglītība nodarbinātām personām" ietvaros piedāvā tālākizglītības kursu un profesionālās pilnveides programmas

Kas var pieteikties?

Dalībai mūžizglītības pasākumos var pieteikties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esoša), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
ir vecumā no 25 gadiem;
    atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta persona;
    pēdējā formālā vai neformālā izglītība ir iegūta vismaz pirms gada vai agrāk;
    pēc reģistrācijas NVA filiālē ir saņemts karjeras konsultanta atzinums par nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē.

Kur jāpiesakās?

Pieteikties var visās Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūrās (NVA) filiālēs. Pie karjeras konsultanta.

Jelgavā - Skolotāju ielā 3. Citas var sameklēt http://www.nva.lv/

Ko darīt ar kuponu?

Pie pozitīva NVA karjeras konsultanta atzinuma, jūs saņemsiet kuponu, ar kuru jādodas uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centru - Lielā iela 2 - 163. telpu, Jelgavā (Jelgavas pils), kur kupons tiks aizpildīts!

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)