Arodapmācība pārtikas ražošanas nozarē

Projekti Sestdiena, 29 Septembris 2012 21:44

Projekta realizācijas laiks: 2009. gada maijs - jūnijs. Projekta "Arodapmācības pārtikas ražošanas nozarē" Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 111 "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātes "Arodapmācības" apakšaktivitātes "Vispārējā līmeņa mācību organizēšana" ietvaros LLU piedāvā apgūt arodapmācības kursus.

Līguma Nr. 09-00-L1113-000001

Projekta mērķis: nodrošināt pieejamu arodapmācību, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības vides aspektiem un nodrošinātu videi draudzīgu lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu pārtikas ražošanas nozarē.

Mērķa auditorija: pārtikas un lauksaimniecības nozarē nodarbinātie, kā arī citi interesenti.

Apmācīibas notika par šādām tēmām:

    Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (5h)
    Pārtikas preču marķējums un iepakojums (32h)
    Pārtikas produktu kvalitāte un nekaitīgums (40h)
    Mārketings - produkta virzība tirgū (24h)

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)