Projekts "Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā"

Projekti Pirmdiena, 04 Februāris 2013 12:53

LLU Mūžizglītības centrs iepirkuma (ID Nr. ZPR2012/11) rezultātā nodrošina praktiskās apmācības Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam projektā  Nr. LLIV-288  "Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā"  Zemgales un Ziemeļlietuvas pašvaldību arhitektiem, ainavu arhitektiem, attīstības un teritorijas plānošanas speciālistiem. 

Apmācību mērķis ir dot praktiskas zināšanas/ instrumentus vietējo pašvaldību speciālistiem ilgtspējīgas un „zaļas” pilsētvides plānošanas īstenošanai savās pašvaldībās.

Apmācības tiek organizētas kā pieci vienas dienas praktiski apmācību semināri. Apmācības tiek rīkotas sākot ar 2012. gada oktobri līdz 2013. gada maijam.

Detalizētāk par projektu Zemgales

Plānošanas reģiona mājas lapā

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)