Lauki ienāk pilsētā - Bioloģiskā saimniekošana

Projekti Ceturtdiena, 30 Oktobris 2014 14:11

Šodien pirts ir efektīvākā vieta, kur cilvēki var sakārtot savu veselību- gan garīgo, gan fizisko. Pirts ir vieta, kur uzkrāto stresa smagumu ar prieku un vieglumu var pārvērst par labsajūtas un laimes saldumu. Tas viss ir iespējams, ja ir apgūtas prasmes rīkoties ar augu Spēku, gara Spēku, siltuma un aukstuma Spēku.
Viena trešdaļa cilvēces barības resursu ir atkarīgi no augu apputeksnēšanās, un lielākā daļa augu tiek apputeksnēti ar bišu palīdzību. Tieši tāpēc, neskatoties uz to, ka biškopības nozare ir maza, pateicoties apputeksnēšanai tā sniedz 50 reizes lielāku ieguldījumu tautsaimniecībā kā biškopju saražoto produktu vērtība.

Latvijas biškopji ražo produktus tikai no Latvijā ievāktām izejvielām, un veicina ilgtspējīgu -- videi draudzīgu saimniekošanu.
Bioloģiskā lauksaimniecība ir svaigu un garšīgu lauksaimniecības produktu sertificēta ražošana, izmantojot metodes, ar kurām tiek respektēta vide un dzīvnieku labturība, kā arī radītas jaunas iespējas lauku iedzīvotājiem. Jebkādiem produktiem ar apzīmējumu „bioloģisks", „eko", „bio" vai „organic" ir jābūt ražotiem atbilstoši stingriem Eiropas Savienības noteikumiem. Tikai sertificētam pārtikas produktam nosaukumā drīkst būt norāde -- EKO vai BIO!

Sauna + bees + bio
Today the sauna is the most efficient place where people can put both their physical and mental health in order. The sauna is a place where the accumulated weight of stress can be easily and joyfully transformed into the sweetness of wellness and happiness. All this is possible if you have mastered the skills to use the power of the plants, the power of the spirit and the power of heat and cold.
One third of the nutritional resources of the human population depend on the pollination of the plants, and the majority of plants are pollinated by bees. This is the particular reason why, despite the small size of the beekeeping industry, pollination allows it to contribute 50 times more to the national economy than the value of the products produced by the beekeepers.
Latvian beekeepers base their production only on the raw materials gathered in Latvia and this encourages sustainable -- environmentally friendly management.
Organic farming is the certified production of fresh and delicious agricultural products, using methods which respect the environment and animal welfare, as well as create new opportunities for the residents of rural regions. Any products with the label "biological", "eco", "bio" or "organic" must be produced according to strict regulations of the European Union. Only a certified food product may have the label --ECO or BIO -- in its title!

 

 

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)