Komercdarbības vadīšana

Pirmdiena, 09 Janvāris 2017 18:27

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Mērķis ir gūt zināšanas par komercdarbības vadīšanu un to ietekmējošiem faktoriem uzņēmumos, iestādēs un to struktūrvienībās. Prast risināt ar uzņēmuma vadīšanu saistītos ekonomiskos, tiesiskos un saskarsmes jautājumus.

Projektu izstrāde un vadība

Pirmdiena, 09 Janvāris 2017 18:08

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā iegūt izpratni un zināšanas projektu sagatavošanā un realizācijā, kuras varēs izmantot uzņēmējdarbības dažādošanā un papildus finansu līdzekļus gūšanā, kā arī cita veida ienākumos.

Tirgzinības un reklāma

Pirmdiena, 09 Janvāris 2017 17:59

Programmas mērķis: iegūt zināšanas par tirgzinību pamatiem, reklāmas veidošanu, uzņēmuma tēla un publisko attiecību veidošanu un tirdzniecības tiesiskajiem aspektiem, izprast starptautiskās tirdzniecības būtību, prast pielietot e-komerciju praktiskajā tirdzniecībā, kā arī izprast ilgtspējības principus ekonomikā. Prasības - iegūta vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)