Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002) ietvaros organizē Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības konferences 2. posmu Zemgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības konferenci.

Konferences nodrošināšanā iesaistīti LLU mācībspēki, Komunikāciju un mārketinga centrs, Studiju centrs, IT un zinātniskā aprīkojuma centrs, Zemgales Plānošanas reģions un Zemgales Reģiona kompetenču un attīstības centrs.

Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002) vadošais partneris Valsts izglītības satura centrs, sadarbības partneri: Vidzemes Augstskola, Liepājas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte.

Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferences 2. posma - Zemgales reģionālā zinātiskās pētniecības darbu konferences rezultāti

Galerija

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)